Ние сме създателите на

Подкаст
"По Пътя на Успеха"

Ние ви показваме хората, които успяват в България. Извлечи принципите на успеха с нас!

Какво е

подкаст "По Пътя на Успеха"?

Как успяват младите хора в България? От какво зависи успехът им? Какво е в основата на тяхната мотивация? Какви са принципите, които ги правят успешни? Какво изобщо е успехът?

 Точно това се питаме и ние! Живеем в ерата на информацията и е много лесно да си пуснем видео в YouTube и да чуем какви принципи помагат на хората да успяват извън границите на нашата родина. 

Ние обаче вярваме, че контекста е от значение! Това, което търсим в подкаст „По Пътя на Успеха“ са принципите, които са в основата на успеха в България.ат в България. Извлечи принципите на успеха с нас!

Гледай еп. 0

Защо го правим?

Нашата мисия е да покажем на повече млади хора колко много възможности съществуват в България и какво е нужно за постигането на лични и професионални успехи.