Evaluating risks.

5 Доказани съвета за предприемане на повече рискове в живота

Повечето от нас искат да имат по-добри успехи, отколкото сме имали в миналото или настоящето. Често това може да включва необходимост да се вкарваме в ситуации, в които не сме работили преди.

 Това може да включва несигурност и да ни предостави възможност както за неуспехи, така и за успехи. Нашите мозъци са създадени предимно, за да ни пазят в безопасност и баланс – физически, психически и емоционално.

 Повечето от нас обаче дълбоко в себе си знаят, че повтарянето на едни и същи модели на действие и очакването на различен резултат е безсмислено. Настъпва повратна точка, в която е дошло време да рискувате. Печеленето от повече възможности включва поемане на рискове.

 Това обаче може да бъде страшно. Традиционно поемането на рискове е само за смелите и лудите. Ние рационализираме, че има по-голям шанс за негативни преживявания; болка, разочарование, неуспех, нараняване. Тъй като мозъкът ни е адаптиран за безопасност и оцеляване, тези възприятия често предотвратяват взимането на рискови решения.

 Въпреки нашето инстинктивно човешко поведение и мислене, има начини да предотвратим този стереотип в съзнанието си, за да можем да рискуваме повече в живота. Независимо дали сте ръководител на екип или искате да постигнете напредък в една или повече области от личния си живот, тези 5 доказани съвета за поемане на риск ще увеличат максимално способността Ви да се развивате, и то бързо.

1.  Преглеждайте редовно своя кръг на контрол, за да ви помогне да планирате какви рискове да поемете

 В най-продаваната си книга „7-те навика на високоефективните хора“ Стивън Кови обясни кога сме най-ефективни – когато работим от сферата си на пряк контрол. Когато посветим енергията и вниманието си да се опитваме да променим нещата, които не са в този кръг, изпитваме дискомфорт и болка, за които може да не сме подготвени.

Най-вътрешният кръг е кръгът на контрола. Той представлява това, върху което имате пряка и крайна власт: Вашите мисли, Вашите избори, Вашите решения, Вашето поведение и действия, Вашите отговори и реакции, Вашите психически, емоционални и физически състояния.

Вторият външен кръг – кръгът на влияние – представлява всичко това; на което влияете. Нямате пряк контрол върху него, но това как работите от собствения си кръг на контрол може да има непреки ефекти върху хората и ситуациите около вас.

В този кръг са: Вашите взаимоотношения, щастието, безопасността и благосъстоянието на близките Ви, как другите Ви реагират, как Ви възприемат, Вашата производителност на работата, и успеха на Вашия бизнес.

Най-външният кръг представлява „кръгът на загриженост“. Това са ситуации и взаимоотношения, които са много важни за Вас, но и върху които често имате малък контрол и влияние, но те Ви въздействат:

Системи и институции (напр. Вашият работодател и правителство), проблемите на околната среда, икономиката и социалната среда.

 Ако по природа не се определяте като поемащ риск човек, започнете с поемането на рискове там, където имате най-високо ниво на контрол. По-вероятно е да успеете и да увеличите способността си за оценяване, планиране и изпълняване на рискове. Това от своя страна подхранва Вашата мотивация и готовност да поемате рискове и шансове в бъдеще.

 Погледнете различните аспекти на Вашата ситуация и вижте в кой кръг се намира всеки от тях. Използването на този така наречен концентричен модел на Кови може да Ви помогне да определите какви рискове са пред вас и кои от тях е по-добре да поемете.

2.  Гемифицирайте перспективата си, за да облекчите поемането на риск и да го направите по-забавно

Психическият и емоционален натиск, който оказваме върху себе си, за да постигнем определено ниво на резултати, надува възприятието ни за последствията от риска. Често можем да почувстваме, че залозите са по-високи отколкото всъщност са.

 Гемификация значи да превърнете нещо обикновено в игра, за да го направите по-удовлетворяващо. Тя се превърна в широко използван подход в различни дейности, където растежът и подобряването на производителността са желани или необходими. Прилагането на динамика на играта, стимулира мозъка ни към ефективност, и насърчава вземането на пресметнати рискове.

Когато изследователят Итамар Шац направил преглед на рисковото поведение на участниците, изучаващи чужд език, той открил, че методите на гемификация повишават риско-поемащите им поведения, както и техния успех и самочувствие.

Подобно изследване е предприето от Игнасио Гарсия, който изследвал ефективността на популярното приложение за изучаване на езици Duolingo. Той установил, че използването на подходи за гемификация подобрява обучението на потребителите. Учещите имат опцията да напредват към по-високи нива, и да получават повече точки за предоставяне на верни отговори и имат възможност да опитат всеки въпрос.

Те се чувстват по-свободни да се провалят.

Когато обмисляте рискове, които бихте могли да поемете, запитайте се: Има ли начин да го направя по-забавен? Ако изпитвам високо напрежение и тревога от този риск, как мога да инжектирам лекота и забавление в процеса на поемане на риска?

Бихте ли могли да ангажирате и други да участват в тази рискова дейност заедно с Вас? Можете ли да създадете своя собствена система за възнаграждение, за да отпразнувате успехите от поетите рискове?

Наградете се и отпразнувайте опитите си и успехите си от поемане на рискове, независимо дали постигате основната си цел. Това увеличава емоционалната сигурност към упражняването на риск и увеличава увереността ви при поемане на бъдещи рискове

3.  Поемайте рискове там, където разполагате с ресурси за справяне с последиците.

 Няма да скочите от самолет, без да носите парашут, нито да скачате с парашут, без да имате знанието как да го използвате. Вие се екипирате възможно най-добре за ситуацията, с която не сте запознати. Тогава винаги има риск да остане там, където събитията могат да се развият по начини, които Вие (и дори експерти) не можете да предвидите.

Ще бъдем по-склонни да поемаме рискове, когато смятаме, че са възможни по-малко негативни последици и / или имаме по-голяма увереност да се справим с тези последици. Как тогава можем да сведем до минимум негативните последици? Оценете нивото на риска и запълнете разликата между необходимите ресурси и ресурсите, с които разполагате.

Направете прост анализ на нуждите въз основа на това, което идентифицирате като поемате риска и какво имате на разположение, за да отговорите на тези нужди. След като установите това, подгответе се за да преодолеете пропастта.

Имате ли достатъчно знания, които да Ви подскажат в полза на успеха в поемането на риска? Какво оборудване Ви е необходимо, за да увеличите максимално шансовете си за успех? Какви умения и технически компетенции са Ви необходими? Какво друго трябва да научите или придобиете, за да намалите вероятността за успех до 51% или повече?

 Наличието на отговори на тези въпроси ще Ви помогне да определите какви рискове да поемете. Ще почувствате по-голяма увереност и контрол върху шансовете си да ги поемете, и да успеете.

От съществено значение е да оценявате способностите си за поемане на риск цялостно: физически, психически и емоционално. Имайки предвид, че нашите психически и емоционални състояния и минали преживявания оказват силно влияние върху нашите възприятия, способности и подход към поемане на рискове, трябва да вземем предвид и трите фактора.

4.  Регулирайте вашите емоции предварително, за да ви помогне да прецените какви рискове да поемете

При липса на достатъчно показатели или референция с минал опит, спрямо която да се измери дали даден шанс представлява голям риск или не, ние несъзнателно разчитаме на емоциите си.

Всъщност нашите емоции диктуват нашата самоувереност и решителност в ситуации, които смятаме за рискови, много повече, отколкото можем да осъзнаем. Скорошно проучване, проведено в Университета за социални и хуманитарни науки в Полша, разкрива два невероятни резултата: първо, че нашето емоционално състояние влияе на нашето възприемане на риска; второ, че когато се фокусираме върху негативните последици от поемането на риск, ние възприемаме риска като по-голям.

Когато участниците са помолени да си представят отрицателни последици от риска, те докладвали за по-негативно настроение и възприели риска като по-висок в сравнение с контролната група. Изследователите също така открили, че видът на визуализациите, които участниците са били ръководени да създават, е повлиял на тяхното настроение и възприятието им дали рискът е по-висок или по-нисък. В третия експеримент изследователите установили, че стресът, който не е свързан със самия риск, подтиква участниците да възприемат риска като по-голям.

И така, колкото по-стресирани сме като цяло, толкова по-голям ще възприемаме всеки риск.

 Това означава, че трябва да познаваме нашите собствени емоционални и стресови фактори, как те могат да ни повлияят и как да се справим първо с тях.

Помислете какви стресови фактори могат да повлияят на Вашето психическо и емоционално състояние, когато предприемате планиране, подготовка или оценка на риск. Можете ли да ги намалите или премахнете?

Винаги искате да сте във възможно най-добро състояние на мисъл когато взимате решения. Може да се наложи първо да обърнете внимание на това да имате достатъчно ясен ум, за да увеличите максимално успеха си.

Точно както не бихте тръгнали по планинска пътека с висока трудност, когато се прогнозира буря, така ако Вашите лични отношения са в тежко положение, не бързайте с решенията.

 Изберете времето си разумно, и знайте че също така никога няма да има 100% перфектно време, за да рискувате. Просто се съобразете с момента   

5.  Винаги отпразнувайте всички аспекти на поемане на риск

 Поемането на риск също така е поставяне на цел. Ако възнагражденията съществуват само при условие, че тази цел е постигната, това ни дава много възможности да се откажем, когато смятаме, че рискът е твърде голям.

Трябва да си създадем достатъчно сериозни причини, за да останем в правия път. Тъй като знаем, че емоциите имат силно влияние върху нашите решения, можем умело да инжектираме положителни емоционални преживявания във всички етапи на поемане на рационални рискове:

Анализирането на това с какви ресурси разполагате в момента е мотивиращо само по себе си. Може да откриете, че сте по-добре екипирани, отколкото сте предполагали! Поздравете себе си (и екипа си), когато завършите определен етап от планирането на риска. Празнувайте този важен момент, независимо дали сте решили да поемете риска в крайна сметка.

 Когато става въпрос за поемане на самия риск, отпразнувайте самия факт, че сте събрали смелостта да влезете излезете от зоната на комфорт и да се развивате. Освен че напредвате, от такива ситуации се научавате.

Като пример, през април 2020 г. НАСА отпразнува 50-годишнината от мисията Аполо 13. Тази мисия се нарича „успешния провал“ с екипажа, който се връща безопасно на Земята въпреки експлозия, която осуетява мисията им да кацнат на Луната.

 Независимо дали ще успеем или не, трябва умишлено да наблягаме на възнаграждението за усилията, които сме положили, за да тръгнем на това пътешествие. Прегледайте всички части от пътуването си; добрите и лошите. Проактивно търсете ползите от практическото преживяване.

Когато се вгледате достатъчно внимателно, всеки аспект на поемане на риск носи полза за Вас. Когато свикнете и осъзнаете какво означава поемането на риск, може да започнете да се чувствате все едно изобщо не рискувате. В резултат рисковете ще се превърнат в нещо, което Ви вълнува и мотивира.

ИЗТОЧНИЦИ

Using Gamification and Gaming in Order to Promote Risk Taking 

Does Duolingo Work?

The Affective Bases of Risk Perception: Negative Feelings and Stress

Post your comment

Перфектното е враг на доброто - как да преодолеем перфекционизма?
10 доказани начинa за изграждане на силна увереност