Ние правим образованието интересно!

Защото вярваме, че България го заслужава!

+20

реализирани събития

+10

години опит

+300

възпитаници

Сдружение „Неформално Образование и Предприемачество“ подпомага личностното и професионалното развитие на младите хора в България. Ние насърчаваме развитието на гражданското общество, лидерството и предприемаческата култура. Провеждаме различни иновативни образователни програми, защо вярваме, че така създаваме средата на бъдещето.

Сдружение „Неформално Образование и Предприемачество“ подпомага личностното и професионалното развитие на младите хора в България. Ние насърчаваме развитието на гражданското общество, лидерството и предприемаческата култура. Провеждаме различни иновативни образователни програми, защо вярваме, че така създаваме средата на бъдещето.

Неформално Образование

Вярваме, че неформално образование е способ за усвояване на практически умения, които са от съществена важност за личностното и професионалното развитие на младите хора.

Предприемачество

Предприемачеството носи в себе си икономическия растеж на една държава; то създава работни места и насърчава креативното мислене и иновациите;

Иновации

Иновациите са движеща сила на икономическия напредък, която е от полза за потребителите, бизнеса и икономиката като цяло. Вярваме, че България може да бъде лидер в иновациите!

В България има много амбициознимотивираниможещиталантливиразвиващи сеиновативниработливидобри и състрадателни млади хора

Нашият блог

Разгледай нашето полезно съдържание

Изкуството на сключването на успешни сделки

Бизнес, Продажби

февруари 19, 2022

What-makes-a-leader-great-during-a-crisis

Кои са качествата на добрия лидер?

Лидерство

февруари 19, 2022

WATCH A VIDEO TO LEARN MORE ABOUT WEB 3.0 (2)

Пет стъпки към успеха

Успех

февруари 19, 2022

Как да продадем всичко на всеки?

Бизнес, Продажби

февруари 19, 2022

career-manipulation

Как ни манипулират да купуваме?

Лидерство

февруари 19, 2022

risk-shutterstock_139825753

Намалете риска и ще превърнете продаването в забавление

Успех

февруари 19, 2022